Om guld

Guld är en värdefull ädelmetall som har den kemiska beteckningen Au och står för det latinska namnet aurum. Det finns i huvudsak tre färger på guldsmycken, gult, vitt och rött varav det gula guldet är vanligast men rent återvunnet guld är alltid gult. Guld används inte bara till smycken utan även inom industri, elektronik och till medicinska syften. Guld är en väldigt mjuk metall och kan därför inte användas till så mycket mer än smycken och kontaktytor. Man kan i stort sett böja en större, tunnare guldbit för hand.

guld tackorEftersom ädelmetallen är väldigt motståndskraftigt mot korrosion, så har det länge använts som lagningsmedel för tänder. Guld är en av de metalliska ämnen som leder elektricitet bäst och därför används metallen där god elektrisk kontakt är mycket viktig. Ett exempel på detta är exklusiva stereo- och ljudsystem där signalöverföringar genom kretsar och till högtalare ska vara så rena som möjligt.

Idag används ca 70% av allt guld för tillverkning av smycken, resten används till elektronik och elektriskt bruk samt för investeringar.

Guldet är den äldsta metallen och betalningsmedlet

Guldet är det äldsta betalningsmedlet som i hundratals år hållit ett stadigt högt värde och man tror att det kan vara en av de absolut äldsta metallerna som människan tagit i bruk. Man har kunnat datera guldmynt så långt tillbaks som 600 år f. Kr och man har kunnat dra slutsatsen att det redan då fungerade som ett värdeföremål och betalningsmedel. Skatter och rikedomar har alltid bestått av guld och ädelstenar under hela medeltiden och framåt. Man har hittat vackra smycken och smidda guldföremål i Egyptiska utgrävningar som hållit så hög nivå och precision som bara de bästa guldsmederna klarar idag.

Så får vi guld

Guld finns naturligt i jordens berggrund och det hittar man främst genom gruvor och vaskning i vattendrag. För att hitta guld så letar man ofta efter korn och små bitar i vattendrag samt i bergskanter. Om man hittar små bitar guld så borrar man vanligtvis i grunden för att se om man stöter på större mängder guld. Vid starka misstankar om fynd så analyseras ofta den uppborrade berggrunden för att säkerställa att det finns spår av guld längre ner i berggrunden.

guldgruvaDå man gör ett större fynd av guld så öppnas en guldgruva och ett omfattande arbete med att utvunna metallen inleds. I en guldgruva bryter man ut stenblock som krossas och sedan genomgår en kemisk process där guldet separeras från all sten. Det pågår stridigheter kring den kemiska processen då flera företag använder mycket farliga, kemiska ämnen som vid ett flertal tillfällen orsakat mindre naturkatastrofer och olyckor.

Idag finns det stora guldgruvor som utgör enorma håligheter i marken runt om på jorden. Det finns platser både i och utanför Sverige där man som privatperson kan få prova på att vaska guld. Detta är en mycket spännande och populär turistaktivitet som lever kvar sedan gammalt.