Guldvärdering

guldvärderingGrundpriset sätts alltid utefter guldets karat men innan du får veta det exakta värdet så görs ett test och vägning av ditt guld. Det högsta grundvärdet på guld är 24 karat och det innebär att smycket eller föremålet består av hela 99% rent guld. För att säkerställa att guldets karat stämmer så skrapas ytterst små spån bort från föremålet. Guldet blandas sedan med s.k Kungsvatten som reagerar kraftigt på metallen.

Utefter olika starka reaktioner så kan man bestämma guldets riktiga karat och detta används som grund för värderingen av det guld du vill sälja. När köparen fastställt guldets renhet så vägs guldet i gram och multipliceras med det gram-pris som är aktuellt för dagen. Seriösa guldhandlare använder speciellt anpassade vågar med extremt hög precision som visar den exakta vikten.

Guldvärdering kräver kunskap och erfarenhet

Det finns många guldhandlare i Sverige där de allra flesta är seriösa och mycket kunniga inom sitt område. Att värdera guld handlar om så mycket mer än bara en okulär bedömning och en vägning. En riktigt duktig guldhandlare och värderare vet oftast guldets renhet och värde bara av att fastställa smyckets ålder och härkomst. För att du ska får rätt pris för ditt guld så krävs förstås också en ärlig och korrekt värdering. På Guldpris.se har vi valt att rekommendera några av de största guldhandlarna i Sverige som har gott rykte och lång erfarenhet av guldhandel.

Guldpriset påverkas av marknaden

Grundvärdet för guld varierar och påverkas av tillgång, efterfrågan och finansmarknaden. Stora investerare tar dagligen beslut om vart de ska investera sina pengar och när finansmarknaden blir instabil så blir genast guldet mer intressant då det alltid har hållit ett stabilt värde. En instabil finansmarknad innebär att företagsaktier och andra råvaror kan pendla väldigt mycket i värde och framför allt tappa sitt värde.

Guldet däremot har alltid varit en säker och populär investering. Om du vill handla med guld så ska du alltså passa på att kontrollera guldpriser när finansmarknaden är orolig, t.ex vid lågkonjukturer. Det är dock viktigt att vara tidigt ute och att du helst kan förutse e.v förändringar på finansmarknaden.

Det dagsaktuella guldpriset

Priset på guld förändras varje dag men priset förändras i regel bara med några ören. I London finns något som kallas för The London Gold Market Fixing och där fastställs det aktuella guldvärdet varje dag, två gånger om dagen. Guldvärdet anges och jämför i tre olika valutor, dollar, Euro och Brittiska Pund. Detta tillsammans med allmän konkurrens på den Svenska marknaden, avgör det dagsaktuella guldvärdet som du finner hos alla guldhandlare i landet.