Guld-EFT:er

En guld-ETF är en ETF som investerar i och spekulerar på råvaran guld.

ETF står för Exchange Trade Fund, det vill säga en fond där fondandelarna handlas på en börs. Sådana fonder existerar med olika inriktningar, till exempel fonder som investerar i aktier, fonder som investerar i obligationer och fonder som investerar i råvaror.

En guld-ETF är normalt sammansatt så att den har exponering mot råvarupriset för guld. Att köpa andelar i en guld-ETF kan vara en lösning när man vill spekulera på guldpriset utan att behöva köpa och äga fysiskt guld.

Guld-ETF:er erbjuder en effektiv och tillgänglig väg för investerare att få exponering mot guldmarknaden. De kombinerar bekvämligheten av börsnoterade värdepapper med den traditionella säkerheten som guld tillhandahåller som en värdeförvaring. Som med alla investeringar är det dock viktigt att noggrant överväga de potentiella riskerna och fördelarna baserat på din egen investeringsstrategi och mål.

investera i guld etf:er

Hur man investerar i guld-ETF:er

Att investera i guld-ETF:er är lika enkelt som att köpa aktier. Du behöver ett mäklarkonto som tillåter handel på börser där guld-ETF:er är noterade. Ett bra exempel på detta är Nasdaq Nordic som har Guld certifkat med hävstång tillgängliga. När du har ett konto och har gjort en insättning kan du köpa och sälja andelar i guld-ETF:er på samma sätt som du handlar med aktier.

Fördelar med Guld-ETF:er

  1. Likviditet: Guld-ETF:er handlas på stora börser, vilket gör dem likvida och lätta att köpa och sälja under handelsdagens lopp. Den höga likviditeten gör att de fungerar för daytrading.
  2. Bekvämlighet: De erbjuder ett enkelt sätt att investera i guld utan att behöva hantera förvaring och säkerhet för fysiskt guld.
  3. Prissättning: Priset på guld-ETF:er återspeglar nära realtidens pris på guld, vilket ger en transparent investering.
  4. Kostnadseffektivitet: De har ofta lägre avgifter jämfört med kostnaden för att köpa, förvara och försäkra fysiskt guld.

Nackdelar med Guld-ETF:er

  1. Ingen fysisk äganderätt: Investerare i guld-ETF:er äger inte faktiskt det fysiska guldet, vilket kan vara en nackdel för de som föredrar att inneha guld som en konkret tillgång. När Zombieapokalypsen inträffar kommer du inte att kunna byta ditt ägarbevis för fondandelar mot mat och mediciner.
  2. Förvaltningsavgifter: Även om avgifterna kan vara lägre än för fysiskt guld, tillkommer fortfarande årliga förvaltningsavgifter som kan minska avkastningen.
  3. Marknadsrisk: Precis som alla investeringar är guld-ETF:er utsatta för marknadsrisker, inklusive volatilitet i guldpriserna.

Populära Guld-ETF:er

Några av de mest populära guld-ETF:erna inkluderar SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU) och ETF Securities Physical Gold (PHAU). Varje fond har sina egna specifika egenskaper, såsom förvaltningsavgifter och den exakta mängden guld varje andel representerar, så det är viktigt att göra en noggrann jämförelse innan man investerar.

Exchange-traded certificates (ETC:er) – ett alternativ till ETF:er

Ett alternativ till börshandlade fondandelar är de börshandlade certifikaten. Sådana certifikat finns tillgängliga för många olika tillgångar, framförallt inom kategorierna valuta och råvaror. En av de råvaror för vilket det finns ETC:er är guld.

Ett börshandlat certifikat är ett finansiellt instrument. Juridiskt räknas det som ett skuldebrev, precis som statsskuldväxlar. Emittenten (skaparen) av ett börshandlat certifikat är vanligen inte någon regering utan en bank eller ett storföretag.

ETC:er är så kallade strukturerade produkter.

Inom kategoring ETC:er finns inte bara klassiska (långa) certifikat, utan det går även att handla med så kallade korta produkter. För den som vill spekulera på guld kan korta guld-ETC:er göra det möjligt att tjäna pengar när guldpriset faller.