Fem sätt att investera i guld

Investera guldOm du har funderingar på att investera i guld är det att känna till att det finns ett antal olika vägar att gå. Det naturliga är att köpa fysiskt guld i form av mynt eller tackor, men denna metod är bara en av flera. Normalt brukar man säga att det finns fem sätt att investera i guld, varav en innebär direkt ägande medan övriga är i form av indirekt ägande. Här kan du läsa om de fem sätten att investera i guld samt om fördelar och nackdelar med respektive typ av investering.

Investera i fysiskt guld

Fysiskt guld är själva symbolen för rikedom och så har det varit ända sedan urminnes tider. Anledningen är enkel – det finns bara en mycket liten mängd guld på jordklotet. Att investera i fysiskt guld är inte bara ett sätt att diversifiera portföljen, det finns också ett mer känslomässigt värde. Det är nämligen något speciellt med att äga fysiskt guld.

Om du vill investera i fysiskt guld ska du sikta på att köpa guldtackor alternativt specialutgivna guldmynt. För sistnämnda är American Eagles, kanadensiska Maple Leafs eller sydafrikanska Krugerrands att rekommendera. Viktigt är att du har ett säkert sätt att förvara ditt guld. Enligt bankerna kan du inte förvara guldmynt i bankfack, vilket gör att du i praktiken måste köpa ett värdeskåp för hemmet.

Ett alternativ är att köpa guld av företag som specialiserar sig på fysiskt guld. Dessa företag har stora valv av guldtackor runt om i världen och när du gör ett köp blir du tilldelad en del av det fysiska guldet. Du blir då ägare till en procentuell andel av den totala mängden guld, inte av en enskild guldtacka eller ett enskilt guldmynt.

Fördelar
Fysiskt guld är en reell tillgång med ett inneboende värde
Du har faktiskt förfogande över guldet

Nackdelar
Kan vara svårt att sälja guldet vid behov
Transaktionskostnader och kostnader för förvaring

Investera i specialfonder för guld (ETF)

ETF är en förkortning för Exchange Traded Funds, det vill säga en slags fond som köps och säljs på en marknadsplats på samma sätt som en aktie. En ETF bygger på en fast portfölj (i det här fallet enbart guld) och priset på fonden avgörs av utbud och efterfrågan vad gäller både den underliggande tillgången och fonden i sig.

Fördelar
Enkelt att handla
Låga transaktionskostnader

Nackdelar
Fondens värde styrs inte enbart av guldpriset
Kan vara dålig likviditet emellanåt

Investera i guldfonder

Det finns ett antal fonder som investerar i företag som är verksamma inom prospektering, utvinning och/eller förädling av guld. Värdeutvecklingen för dessa fonder avgörs av både makroekonomi (guldpriset i sig och andra mer globala faktorer) och företagsspecifika händelser. Normalt är en investering i en ”guldfond” att betrakta som en mer riskabel sådan samtidigt som möjligheten att få en rejäl avkastning givetvis finns där.

Fördelar
Möjligheter till hög avkastning
Handlas enkelt hos nätmäklare

Nackdelar
Företagsspecifika händelser kan påverka negativt
Normalt ganska höga förvaltningskostnader

Investera i aktier i guldföretag

Om du söker lite högre risk och därmed chansen att få lite större avkastning kan du investera i enskilda guldföretag. Det finns en hel del svenska sådana, men de flesta är noterade på de amerikanska börserna. När du ska välja ut en aktie bör du titta noga på företagets historik. Om företaget har funnits med länge kan du räkna med att det finns ett gediget kunnande och att företaget inte bara har bildats för att kapitalisera på den starka utvecklingen de senaste åren.

Fördelar
Möjlighet till hög avkastning
Lägre transaktionskostnader än om du köper en fond

Nackdelar
Du sätter din tillit till ett enskilt företags verksamhet
Mycket hög risk

Investera i futures och optioner

Om du är lite uppmärksam när du läser det här ser du att vi har listat investeringsalternativen i en ordning med den minst riskfyllda guldinvesteringen överst. Den mest riskfyllda investeringen när det gäller guld är investeringar i futures och optioner. Med dessa finansiella instrument kan du spekulera i framtida guldpriser, på kort eller lite längre sikt, och nå en mycket hög avkastning. Samtidigt finns alltid risken att du förlorar hela din investering.

Fördelar
Du kan tjäna pengar både vid prisuppgångar och prisfall
Möjlighet till rejäl hävstång på kapitalet

Nackdelar
Du kan förlora hela ditt satsade kapital
Instrumenten kan vara svåra att förstå sig på